Pojďme chránit zvířata

V rámci projektu se budeme zaměřovat na informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany zvířat,
a to v následujících oblastech:
• poskytování obecných i praktických informací o ochraně zvířat (např. jak postupovat v případech týrání zvířat atd.);
• šíření informací týkajících se ochrany tzv. kožešinových zvířat (kampaň "Proti srsti", www.protisrsti.cz, www.ukaztetovlade.cz);
• šíření informací týkajících se ochrany pokusných zvířat (kampaň "Za nahrazení pokusů na zvířatech, www.pokusynazviratech.cz, www.netestovanonazviratech.cz );
• šíření informací týkající se ochrany zvířat v cirkusech (kampaň „Cirkusy bez zvířat", www.cirkusybezzvirat.cz);
• šíření informací o ochraně (nejen) toulavých koček
a přímá pomoc v terénu převážně v Plzni a okolí (Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat, www.kocici.cz);• poskytování ekovýchovných programů pro základní školy.

Svoboda zvířat Plzeň

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli.Zpět

 

DMS SVOBODAZVIRAT 30
DMS SVOBODAZVIRAT 60
DMS SVOBODAZVIRAT 90
87 777

Organizace: Svoboda zvířat Plzeň

http://www.svobodazvirat.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců