Pomáhejte s námi

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce.

Na své si u nás přijdou sportovní nadšenci v rámci Nočních běhů pro Světlušku, milovníci kávy a neotřelých zážitků v Kavárně POTMĚ, hudební fanoušci na koncertě Světlo pro Světlušku i kolemjdoucí, kteří rádi jednoduše přispějí světluškám v ulicích během Sbírkových dnů Světlušky.

Shromážděné finanční prostředky pak přerozdělíme všem nevidomým a slabozrakým jednotlivcům bez ohledu na věk.
Podporujeme mimo jiné:
- osobní asistenci a odlehčovací služby
- průvodcovské a předčitatelské služby
- nákup a úprava výukových materiálů pro studenty
- rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
- nákup kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich používání
- výcvik vodicích a asistenčních psů
- volnočasové/zájmové aktivity, sport

Pomáháme budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze organizace, které díky nadační podpoře mohou realizovat své projekty zaměřené například na vzdělávání, vytváření pracovních míst, vývoj nových technologií nebo průvodcovské a asistenční služby.Zpět

 

DMS ROZHLAS 30
DMS ROZHLAS 60
DMS ROZHLAS 90
87 777

Organizace: Nadační fond Českého rozhlasu

http://www.pomahejtesnami.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty