Betlém dětem

Posláním Azylového domu pro těhotné ženy v tísni je podpora těhotných žen a matek v překonávání jejich nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. V průběhu pobytu je klientkám nabízena možnost rozvíjet své rodičovské kompetence skrze metodu videotrénink interakcí, setkání s psychologem (individuální i skupinové), skrze přednášky a diskuze na téma mateřství a rodičovství, a také v oblasti finančního hospodaření. Klientky se mohou zapojit do projektu Začít znovu, který jim nabízí formou zaměstnávání možnost získání pracovních návyků i drobného přivýdělku.

Azylový dům provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tímto účelem založil a nadále podporuje.

Nadační fond Betlém nenarozeným

Nadační fond byl založen primárně za účelem šíření úcty a ochrany lidského života od jeho početí až k porodu formou konkrétních kroků vůči jednotlivému člověku. Prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého života. V letech 2003 až 2007 zrekonstruoval budovu azylového domu, která od roku 2008 až dosud slouží jako Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Nadační fond jej finančně podporuje prostřednictvím své veřejné sbírky a od roku 2010 také prostřednictvím projektu DMS Betlém dětem.Zpět

 

DMS BETLEM 30
DMS BETLEM 60
DMS BETLEM 90
87 777

Organizace: Nadační fond Betlém nenarozeným

http://www.nfbetlem.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců