TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým

Účelem veřejné sbírky „TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým" je informovat veřejnost o potřebách osob s těžkým zrakovým postižením a získat finanční prostředky na činnosti podporující samostatnost, nezávislost, seberealizaci a aktivní zapojení těchto osob do běžného života a pracovního procesu.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Posláním TyfloCentra Olomouc, o.p.s. je podporovat klienty v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost. Poskytované sociální a rozšiřující služby: - Odborné poradenství – depistáž klientů; hledání řešení v problematických situacích; sociální a pracovně právní poradenství; doporučování a půjčování elektronických a dalších kompenzačních pomůcek na bázi ICT; informování o problematice zrakově postižených; vydávání informačního zpravodaje pro zrakově postižené; provozování informačního portálu pro zrakově postižené. - Sociálně aktivizační služby – výuka speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC; vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity; setkávání lidí v podobné životní situaci. - Sociální rehabilitace – rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění zvláště s ohledem na pracovní proces; podpora při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění. - Rozšiřující služby – digitalizace textů a převod do bodového písma; odstraňování architektonických, dopravních, informačních a dalších bariér; technická podpora uživatelů elektronických kompenzačních pomůcek; informování široké veřejnosti o problematice zrakově postižených, provoz sociální firmy Ergones.Zpět

 

DMS BILEHULKY 30
DMS BILEHULKY 60
DMS BILEHULKY 90
87 777

Organizace: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

http://www.tyflocentrum-ol.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců