Podpora lidí ohrožených existenční nouzí

Cílem projektu je podpora lidí v nouzi z důvodu postižení, dlouhodobé ztráty zaměstnání, rodičovské dovolené, stáří, příslušnosti k národnostní menšině nebo z důvodu nenadálé krizové události. Charita těmto lidem nabízí odborné sociální poradenství, které jim pomáhá v překonání krizových situací a k opětovnému začlenění do společnosti. Konkrétním příkladem pomoci lidem v mimořádné tísni jsou stravenky na základní potraviny nebo jízdenky k nutné dopravě domů či na úřady.

Diecézní charita Brno

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí. Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.Zpět

 

DMS DCHB 30
DMS DCHB 60
DMS DCHB 90
87 777

Organizace: Diecézní charita Brno

http://www.dchb.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců