Sluníčko na pomoc opuštěným dětem a náhradním rodinám

Dne 1.4.2015 pořádá Nadační fond Rozum a Cit již 15. ročník veřejné sbírky Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.

Studenti budou široké veřejnosti nabízet ke koupi magnetku, placku s motivem sluníčka a žeton do nákupního vozíku za 30 Kč. Výtěžek bude určen dětem v náhradní rodinné péči především na vzdělávání, výukové pomůcky, asistenční službu k handicapovaným dětem, rehabilitační a kompenzační pomůcky a pomoc sociálně slabým rodinám, především prarodičům - pěstounům a podporu na zázemí pro náhradní rodinnou péči.

POJĎTE S NÁMI POMÁHAT!
Kupte si sbírkový předmět a uděláte dobrý skutek. Nebo zašlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo 87 777.

Nadační fond Rozum a Cit

Podporujeme náhradní rodiny, finančně, materiálně a pořádáme akce pro celé náhradní rodiny. Šíříme myšlenku náhradní rodinné péče. Naše pomoc je vždy konkrétnímu dítěti nebo náhradní rodině. Přispíváme např. na vybavení pokojíčků, vzdělávání dětí, doučování, volnočasové aktivity, asistenční službu k handicapovaným dětem, rehabilitační a kompenzační pomůcky k handicapovaným dětem a podporujeme sociálně slabé rodiny. Již 20 let Nadační fond pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám, které jsou pro mnohé děti z ústavů jedinou šancí, kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidí vzory chování matky, otce, sourozenců, od útlého dětství se vyvýjí citové pouto k jinému člověku a to je ten největší vklad do dalšího samostatného života těchto dětí. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu a pěstouni jsou šance na nový život. Pěstouni připraví děti do samostatného života. Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte. Pěstouni se stávají většinou na mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí. Na naši cestě pomoci je s námi patronka fondu paní Naďa Konvalinková již 13 let a patron, sportovní moderátor pan Vojtěch Bernatský již 5 let.Zpět

 

DMS ROZUMACIT 30
DMS ROZUMACIT 60
DMS ROZUMACIT 90
87 777

Organizace: Nadační fond Rozum a Cit

http://www.rozumacit.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců