Stavte s námi varhany pro Svatou Horu

Cílem projektu je dokončení stavby velkých varhan pro papežskou baziliku minor na Svaté Hoře u Příbrami, perlu raně barokní architektury, a tak následně přispět k zachování a rozvoji tradice zejména sakrální hudby jak na poutním místě samotném, tak v obecném slova smyslu. Stavba varhan byla zahájena na konci roku 2008. Jedná se o rozsáhlý projekt, jak z pohledu technického a estetického, tak finančního. Prostředky získané prostřednictvím DMS mohou významnou měrou napomoci k dokončení stavby královského nástroje pro Svatou Horu.

Matice Svatohorská je spolkem přátel a dobrodinců Svaté Hory, nejvýznamnějšího poutního místa v Čechách spojeného s mariánským kultem. Ve své činnosti se zaměřuje na zcela konkrétní podporu duchovně-kulturního zázemí Svaté Hory. V této souvislosti usiluje o zachování a rozvoj sakrální hudby, k němuž má rozhodujícím způsobem přispět projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

Matice Svatohorská

spolek přátel a dobrodinců Svaté HoryZpět

 

DMS SVATAHORA 30
DMS SVATAHORA 60
DMS SVATAHORA 90
87 777

Organizace: Matice Svatohorská

http://www.svata-hora.cz/varhany

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců