Provoz Česko-ugandské nemocnice v Buikwe

Sbírka je určena na podporu Česko-ugandské nemocnice sv. Karla Lwangy, kterou v Ugandě vybudovala a provozuje Arcidiecézní charita Praha. Jde o unikátní projekt v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR - největší stálou českou nemocnici, která je umístěna ve vesnické oblasti, ročně poskytuje kvalitní lékařskou péči až 30.000 pacientů z řad nejchudších obyvatel regionu Buikwe. Tým 100 pracovníků zajišťuje kvalitní lékařskou péči, osvětu i preventivní péči.

Nemocnice zahrnuje čtyři ambulance, operační sál, lůžková oddělení, porodnici nebo ordinaci zubaře. K dispozici je laboratoř, rentgen a další přístroje pro stanovení diagnózy. Tým zdravotníků týdně vyjíždí do nepřístupných vesnických oblastí, aby poskytl prvotní ošetření a poradenství 250-300 pacientům, kteří nemají prostředky, aby se dopravili za lékařem. Zvláštní pozornost je věnována pacientům s HIV/AIDS, kterým je poskytována antiretrovirální léčba, a dětem trpícím podvýživou.

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha pomáhá – na principech křesťanské lásky – lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení nebo politickou či rasovou příslušnost. Poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem bez domova, mládeži z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi, obětem domácího násilí, migrantům. Významnou činností Charity Praha je také humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče, prevence a místního rozvoje jsou podporovány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně.Zpět

 

DMS UGANDA 30
DMS UGANDA 60
DMS UGANDA 90
87 777

Organizace: Arcidiecézní charita Praha

http://praha.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců