Bílá stopa Šumava

Na Šumavě se nachází nejrozsáhlejší síť udržovaných značených tras pro lyžaře u nás. Většina z více než 600 km udržovaných tras se nachází na území Národního parku Šumava. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. koordinuje údržbu lyžařských běžeckých tras ve spolupráci s dalšími institucemi (Regionální sdružení Šumava, NP Šumava, Jihočeský a Plzeňský kraj, cca 30 šumavských obcí).
Veškeré informace jsou k dispozici na www.bilastopa.cz.

Obce financují 90% nákladů na úpravu lyžařských běžeckých tras vlastních rozpočtů (celkové náklady cca 3 mil. Kč/sezónu). Proto bychom chtěli využít dobrovolné formy "zpoplatnění" lyžařských tras prostřednictvím dárcovské SMS. Tak budou mít sami lyžaři možnost jednoduše přispět.

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

Posláním organizace je součinnost subjektů v regionu a propagace regionu. Za cca 10 let se podařilo vybudovat síť lyžařských běžeckých tras na Šumavě, což je výsledkem spolupráce šumavských obcí, Správy Národního parku Šumava a dalších dotčených organizací. RRAŠ a jeden z jejích zřizovatelů (Regionální sdružení Šumava) získali prostředky (z EU a krajských prostředků) na údržbu lyž. stop, na pořízení 3 rolb, pořízení a provoz 10 GPS (zřízení webu www.bilestopy.cz ). Dále provozujeme www.bilastopa.cz, každoročně vydáváme mapky a administrujeme krajské příspěvky. V plánu je sjednocení značení lyž. tras v terénu a zajištění dotace z EU na realizaci.Zpět

 

DMS BILASTOPASUMAVA 30
DMS BILASTOPASUMAVA 60
DMS BILASTOPASUMAVA 90
87 777

Organizace: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

http://www.rras.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců