Tichý svět - chráněná pracoviště

Výtěžek sbírky bude použit na podporu znevýhodněných osob na trhu práce vytvářením pracovních míst pro ně, převážně pak osob s postižením sluchu. Výtěžek bude využit na dofinancování mezd zaměstnanců a na jejich odborná školení. Dále pak na dofinancování provozu projektů realizovaných společností Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (dofinancování nájmu a služeb s ním spojených, nákupu materiálu
pro výrobu a nákupu vybavení). Také na osvětovou činnost o světě a kultuře neslyšících a bourání bariér mezi světem slyšících a neslyšících (pořádání workshopů o neslyšících, informování veřejnosti i neslyšících o této problematice
prostřednictvím obrazových a zvukových materiálů.

Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Posláním společnosti Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. je podpora osob s postižením v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

Realizuje programy a projekty zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím a službám. Obhajuje práva a zájmy osob se znevýhodněním.Zpět

 

DMS TSCHP 30
DMS TSCHP 60
DMS TSCHP 90
87 777

Organizace: Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

https://www.tschp.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců