KNOFLÍK SPOJUJE

„Knoflík spojuje“ je projekt oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5.9.2022. Lidé mohou podpořit činnost ParaCENTRA Fenix a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy – „Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!“. Účelem projektu je získat finančních prostředků na nákup nového vybavení (cvičebních přístrojů, pomůcek pro klienty) a zajištění chodu ParaCENTRA Fenix ve smyslu pokrytí provozních nákladů.

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

ParaCENTRUM Fenix pomáhá již od roku 2004 lidem, kteří se v důsledku poranění míchy ocitnou upoutání na invalidní vozík. Cílem organizace je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít navzdory pohybovým omezením co možná nejvíce dle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí. Organizace nabízí komplexní péči, od fyzioterapie a cvičení, přes nácvik samostatnosti, sociální, právní, výživové, fitness a bezbariérové poradenství až po osobní asistenci. ParaCENTRUM Fenix je od dob svého vzniku stabilním partnerem osob po úrazu míchy při začleňování zpět do života.Zpět

 

DMS KNOFLIK 30
DMS KNOFLIK 60
DMS KNOFLIK 90
87 777

Organizace: ParaCENTRUM Fenix, z. s.

www.pcfenix.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců