Rodinné centrum Olivy pro maminky a děti z Ukrajiny

Zajištění prostředků na vybudování a chod nové části Rodinného centra Olivy vznikajícího v přímé reakci na válečnou krizi na Ukrajině a na příliv množství ukrajinských rodin do Olomouce. Centrum pro maminky a děti z Ukrajiny je již v provizorním provozu. V jeho prostorách je umístěn sklad humanitární pomoci a dále prostor pro pobyt maminek s dětmi, který bude primárně sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám pro maminky a děti, výuce českého jazyka, hlídání dětí, zprostředkování informací, psychologické a lékařské pomoci a mnoha dalším aktivitám a podpůrným činnostem. Naší motivací je odlehčit ukrajinským maminkám, které jsou v těžké životní situaci a pomoci jim najít zázemí, jistotu, uplatnění, podporu, pomoc v novém prostředí, kde často nikoho neznají. Dvě ženy bychom chtěli zaměstnat.

OLiVy z.s.

Péče a podpora pro rodiny s dětmi a také pro rodiny s dětmi s PAS. Poskytujeme volnočasové aktivity pro maminky s dětmi, poradenskou činnost při rodinných, výchovných a partnerských potížích, vzdělávací a kulturní a charitativní akce po celý rok. Našim hlavním posláním je pomoci a odlehčit rodinám s dětmi a poskytnout jim bezpečný prostor pro sdílení rodičovských radostí i starostí. Stejné v současnosti hodláme poskytnout v nově budované části RC Olivy maminkám a dětem z Ukrajiny v Olomouci.Zpět

 

DMS OLIVYUA 30
DMS OLIVYUA 60
DMS OLIVYUA 90
87 777

Organizace: OLiVy z.s.

olivy-os.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců