Zvon #9801

Z Protektorátu Čechy a Morava bylo za II. světové války odvezeno a přetaveno na zbraně 9801 zvonů. Z věží kostelů a radnic jich zmizelo až 90 procent. Nařízení, kterým byly rekvizice zahájeny, bylo vydáno 26. 11. 1941 a zvony byly shromážděny a odvezeny v létě následujícího roku.

Naším cílem je vytvořit zvon, který bude mementem této kulturní ztráty. Tisíce umlčených hlasů nahradí jeden hlas živý a silný. Za každý zničený zvon bude vložen jeden kilogram do nového zvonu o celkové hmotnosti 9801 kg. Bude stát na Rohanském ostrově, odkud byly rekvírované zvony odvezeny.

Zvon #9801 nebude jen mementem, pomníkem či uměleckým dílem k 80. výročí události. Chceme, aby se po instalaci stal i nástrojem pokračující dlouhodobé sbírky a pomáhal shromažďovat finance pro návrat dalších zmizelých zvonů.

Sanctus Castulus, z.s.

Spolek sdružuje příznivce a obdivovatele zvonů, zvonařského i zvonického řemesla, zejména ty, kteří trpce snáší fakt, že počty pražských zvonů jsou od válečných rekvizic obou světových válek stále na svých podstavech.

Účelem spolku je zejména podpora obnovy zvonového fondu, rozšiřování povědomí o zvonech a zvonařství, o stavu zvonového fondu a možnostech jeho obnovy.

Spolek má za sebou úspěšnou sbírku a navrácení zvonů do pražských kostelů sv. Haštala a sv. Havla v roce 2021.Zpět

 

DMS ZVON 30
DMS ZVON 60
DMS ZVON 90
87 777

Organizace: Sanctus Castulus, z.s.

https://9801.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců