Hospic. Dobrá tečka za životem II

Projekt navazuje na úspěšnou kampaň "Hospic. Dobrá tečka za životem", která byla realizována za podpory Ministerstva zdravotnictví v roce 2017. Jejím cílem bylo zvýšení dostupnosti hospicové péče. V rámci této kampaně vznikl webový rozcestník dobratecka.cz, který veřejnosti prezentuje a vysvětluje problematiku hospicové péče. Cílem nového projektu je nejen informovat, ale vzdělávat širokou veřejnost v oblasti hospicové péče. Nástrojem pro naplnění cíle bude série podcastů a videospot, který na tuto formu vzdělání upozorní. Podcasty budou obsahovat příběhy klientů, odpovědi na nejčastější otázky ohledně hospicové péče a otázky spojené se závěrem života.
Hlavním cílem projektu je detabuizovat smrt, proměnit vztah společnosti k umírání, zvýšit úctu a něhu k posledním událostem člověka.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče zastupuje a hájí zájmy lůžkových i domácích hospiců v ČR a garantuje kvalitu jejich služeb.
Posláním asociace je prosazování a podpora hospicové paliativní péče, která vychází z úcty k člověku a respektuje jeho jedinečnost.
Již od roku 2005 přispívá k pozitivnímu vztahu české společnosti k umírání.Zpět

 

DMS DOBRATECKA 30
DMS DOBRATECKA 60
DMS DOBRATECKA 90
87 777

Organizace: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

www. asociacehospicu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců