Stonavská Barborka

Posláním Stonavské Barborky, z.s. je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně.
Základem činnosti spolku je pořádání Mezinárodního festivalu komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barbroka jehož dominantní programovou náplní je organizace Interpretační soutěže Stonavská Barborka, která naplňuje poslání spolku.

Stonavská Barborka, z. s.

Posláním Stonavské Barborky je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně.

Její podstatou je přiblížit prostřednictvím mezinárodních kulturně-společenských akcí krásu uměleckého projevu zaměřeného na komorní a ansámblovou vokální a vokálně-instrumentální hudbu.

Vizí Stonavské Barborky je vytvořit celosvětovou síť komorních a ansámblových zpěváků a hudebníků s nimi spolupracujících či sympatizujících.Zpět

 

DMS SB 30
DMS SB 60
DMS SB 90
87 777

Organizace: Stonavská Barborka, z. s.

https://www.stonavskabarborka.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců