Alzheimer Café - odborná poradna pro rodinné pečující

Alzheimer Café nabízí prostor pro setkávání lidí s demencí společně s jejich blízkými, přáteli, sousedy nebo kýmkoliv dalším, kdo si přeje dozvědět se o demencích více. Zván je pokaždé odborný host, který odpovídá moderátorovi a účastníkům na dotazy na dané téma (neurolog, právník, sociální pracovník, psychiatr,...). Srdečně vítán je kdokoliv, koho toto téma zajímá, ať už z osobních, profesních nebo jiných důvodů. Kouzlo Alzheimer Café setkání spočívá právě v tom, že nabízí prostor nejen pro pečující, ale také pro lidi s demencí. Ti, pokud jim to nemoc dovoluje, mohou přijít v jakékoliv její fázi. Společně si tak v Alzheimer Café mohou všichni navzájem poradit, na chvíli na nemoc zapomenout a užít si bezstarostné chvilky ve společnosti ostatních.
Účast a jedna káva je zdarma.

Nadační fond Seňorina

NF přispívá k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demencí a také jejich rodin. Zajišťuje finanční a materiální pomoc pro registrovanou odlehčovací službu pro osoby s demencí Centrum Seňorina. Pořádá vzdělávací a preventivní programy pro pečující i veřejnost, např. Alzheimer Cafe alzheimercafe.cz. Podporuje zavádění novodobých metod péče v
ČR (Montessori), na čemž spolupracuje se zahraničními partnery.Zpět

 

DMS ALZHEIMERCAFE 30
DMS ALZHEIMERCAFE 60
DMS ALZHEIMERCAFE 90
87 777

Organizace: Nadační fond Seňorina

http://alzheimercafe.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců