DoŽÍT mezi svými

Projekt DoŽÍT MEZI SVÝMI je zaměřen na informování veřejnosti a získání finančních prostředků na náklady spojené se založením a vybavením nové služby Domácí ošetřovatelské a paliativní péče Charity Svitavy.
Paliativní péče na Svitavsku zásadně chybí. Nová služba přinese občanům Svitav a dalších 17 obcí možnost stonat a důstojně zemřít s veškerou péčí v jejich domácím prostředí.
Náklady projektu tvoří: osobní automobily (5 ks), zdravotnické přístroje a pomůcky, vybavení sester, provozní vybavení, náklady na odborné vzdělání sester a na mzdové náklady pro první 2 měsíce služby. Věříme, že si služba svým provozem na sebe vydělá, ale vstupní náklady jsou pro nás příliš vysoké.

Charita Svitavy

Charita Svitavy je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním starší 19 let věku v plnohodnotném způsobu života. Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.Charita Svitavy poskytuje Charitní pečovatelskou službu a Světlanku - centrum denních služeb a další humanitární aktivity. Aktuálně zřizuje Domácí ošetřovatelskou a paliativní péči.Zpět

 

DMS MEZISVYMI 30
DMS MEZISVYMI 60
DMS MEZISVYMI 90
87 777

Organizace: Charita Svitavy

https://svitavy.charita.cz/dozit-mezi-svymi/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty