Pomoz FN Brno

V současnosti patříme mezi tři zařízení, která hospitalizují nejvíce pacientů s onemocněním COVID-19 v České republice. Od počátku pandemie jsme v přední covidové linii, a snažíme se udržet chod nemocnice jen s nejnutnějšími omezeními. Naši lékaři a zdravotní sestry pracují s neuvěřitelným nasazením při každodenní péči o neustále rostoucí počty pacientů.I když tato situace není jednoduchá pro nikoho z nás, dovoluji si Vás touto cestou požádat o zvážení podpory Fakultní nemocnice Brno. V případě finanční podpory jsou veškeré prostředky využity výhradně na nákup zdravotnické techniky, ochranných pomůcek a pro transparentní odměňování zdravotnického personálu, který je v první linii.

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno patří mezi tři zařízení, která hospitalizují nejvíce pacientů s onemocněním COVID-19 v ČR. Od počátku pandemie je v přední covidové linii, a snaží se udržet chod nemocnice jen s nejnutnějšími omezeními tak, aby kromě covidové medicíny i nadále byla poskytována komplexní necovidová medicína a superspecializovaná péče, která nemohou poskytovat jiné nemocnice
Sbírka je určena na minimalizaci ekonomických dopadů spojených s epidemiologickou situací COVID-19Zpět

 

DMS FNBRNO 30
DMS FNBRNO 60
DMS FNBRNO 90
87 777

Organizace: Fakultní nemocnice Brno

http://www.pomozfnbrno.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty