Modrý hroch pomáhá dětem s těžkým fyzickým handicapem

Hlavním účelem projektu je podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, podpora léčby a hospitalizace dětí po úrazech, snaha o zpříjemnění prostředí v době léčby, péče o volnočasové aktivity
Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území České republiky .Podpora dlouhodobě nemocných dětí, handicapovaných dětí a dětí s těžkým fyzickým postižením. Podpora vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům.

Nadační fond Modrý hroch

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu. Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z důležitých cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.
V posledních letech rozšiřuje svou pomoc Modrý hroch do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.Zpět

 

DMS MODRYHROCH 30
DMS MODRYHROCH 60
DMS MODRYHROCH 90
87 777

Organizace: Nadační fond Modrý hroch

www.modryhroch.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců