Diakonie Západ pomáhá v Plzeňském kraji

Dárcovské SMS umožní realizovat Diakonii Západ komplexní podporu lidem s autismem, mentálním postižením, ohroženým dětem, seniorům, pěstounům, ale také lidem v nesnázích či krizi. Nad rámec každoročního provozu našich registrovaných služeb zajišťujeme nadstavbové a rozvojové činnosti, které dělají nabídku služeb komplexní a zvyšují jejich kvalitu i rozsah. Jedná se o činnosti typu zajištění dopravy klientů do denních služeb, nákup potřebných pomůcek a vybavení s ohledem na potřeby konkrétních cílových skupin, realizace odlehčovacích a terapeutických pobytů, ale také odborné vzdělávání pracovníků, zavádění nových metod v práci s klienty, neopominutelné jsou také investice do nezbytného vozového parku či bezbariérových úprav našich prostor.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.
Diakonie Západ se v Plzeňském kraji zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.Zpět

 

DMS DZ 30
DMS DZ 60
DMS DZ 90
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

https://www.diakoniezapad.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců