Stavíme ARCHU

Projekt DMS pro ARCHA Benediktus je určen primárně na vybudování domu s pokoji chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, sekundárně bude využit (jen v případě potřeby) na pokrytí provozních nákladů organizace při péči o naše klienty. Již řadu let se na tuto přestavbu rozpadajícího se domu připravujeme. Je to velké sousto. Současná doba nás zpomaluje, zastavit se nechceme. Láďa hovoří o svém pokoji a těší se již roky. Kdy jindy než dnes můžeme začít. Kdy jindy než dnes lze budovat dobrou budoucnost pro Láďu, nově příchozí klienty, naši komunitu i širší okolí.

Benediktus z.s.

ARCHA Benediktus je komunita pečující o osoby s mentálním postižením. Jsme poskytovatelem sociálních služeb - chráněného bydlení, centra denních služeb, sociálně terapeutických dílen. Provozujeme i chráněné dílny pro osoby ze změněnou pracovní schopností. Pořádáme akce pro veřejnost. Zvelebujeme své prostředí, v kterém žijeme a pracujeme.Zpět

 

DMS ARCHA 30
DMS ARCHA 60
DMS ARCHA 90
87 777

Organizace: Benediktus z.s.

www.benediktus.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty