Žijeme umíráním

Letos v únoru vstupuje Hospic Sv. Jiří do 7 roku svého života. Za dobu své existence pomohl mnohým lidem v nejtěžším okamžiku jejich života. Pomohl jim překročit pomyslnou hranici mezi životem a smrtí. Přinesl jim úlevu od fyzické bolesti, postaral se o utišení všech obav doprovázejících tento častokrát nedobrovolný a z běžného bytí vytrhávající stav. Hospic podal pomocnou ruku všem pečujícím a rodinným příslušníkům a pomohl jim s obstaráním všech záležitostí spojených s odchodem blízkého člověka a umožnil tak nesčetným žadatelům o hospicové služby setrvat doma při zachování potřebné zdravotní péče a lidské důstojnosti. Pomozte nám i nadále poskytovat služby paliativní péče při zachování kvality a dostupnosti služeb i vzhledem k současné nepříznivé situaci a výpadku ve zdrojích financování.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Posláním Hospice Sv. Jiří je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.Zpět

 

DMS HOSPICCHEB 30
DMS HOSPICCHEB 60
DMS HOSPICCHEB 90
87 777

Organizace: Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

www.hospiccheb.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců