Výlety, kulturní akce a jiné aktivity pro seniory

Obsahem projektu je realizace výletů, kulturních akcí a jiných zábavních aktivit pro seniory v roce 2021.
Všechny tyto aktivity respektují možnosti, omezení a specifické potřeby seniorů. Během aktivit se snažíme seniory chránit jako spotřebitele, poradit jim s legislativními i právními věcmi, nebo je jen vyslechnout a nasměrovat na organizaci, která se jejich konkrétním problémem či potřebou zabývá. Rozdáváme letáčky na pomáhající organizace. Těšíme se na letní výletní a kulturní sezónu.
Děkujeme za podporu, Spolek Hurá na Výlet!

Spolek Hurá na Výlet!

Našim posláním je nelítostný boj se samotou seniorů a snaha ji nahradit radostí, kamarády, poznáváním nových míst a objevováním krás života.
Důchod nemá být časem stýskání, ale dosud neuskutečněných výletů a lidských poznání.Zpět

 

DMS HURA 30
DMS HURA 60
DMS HURA 90
87 777

Organizace: Spolek Hurá na Výlet!

https://huranavylet.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty