Útulek pro fretky

pomoc opuštěným a nalezeným fretkám v útulku pro fretky, úhrada veterinárních nákladů na léčbu těchto fretek, nákup podpůrných produktů na léčbu fretek, nákup ostatních potřeb pro péči o zvířata (granule, konzervy, vitamínové produkty, pamlsky, stelivo, vybavení ubikací).

Fretky Boleslav, z.s.

Záchrana opuštěných a nalezených fretek v útulku specializovaným pouze na fretky s působností na celém území České republiky. Každodenní odborná péče o tato zvířata, jejich výchova a socializace a léčba ve spolupráci s  veterinární klinikou. Poskytování azylu po dobu pobytu fretky v útulku a vyhledávání nových spolehlivých majitelů (adopce fretek). Pořádání akcí a seminářů pro chovatele fretek i širokou veřejnost, osvětová činnost proti množírnám fretek.Zpět

 

DMS FRETKA 30
DMS FRETKA 60
DMS FRETKA 90
87 777

Organizace: Fretky Boleslav, z.s.

www.fretkyboleslav.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců