Zajištění činností Oblastního spolku ČČK Ostrava

Cílem projektu je zajistit stávající rozsah činností Oblastního spolku ČČK Ostrava. Část budov OS ČČK Ostrava je v havarijním stavu, zatéká přes střechy do garáží sanitních vozidel, chybí hydroizolace, objevují se plísně v prostorech atd. Cílem projektu je získat finanční prostředky, které použijeme k částečné rekonstrukci budov, ve kterých provozujeme ošacovací středisko, garážujeme sanitní vozidla, slouží jako zázemí pro krizovou připravenost OS ČČK či členy Záchranného týmu ČČK, jehož členové zajišťují mimo jiné výuku první pomoci dětí a mládeže. Toto jsou jedny z důležitých činností OS ČČK (jsou součástí veřejné sbírky) - kdybychom nevyřešili havarijní stav budov, nebudeme tyto činnosti moci dále zajišťovat buď vůbec či dojde k omezení rozsahu zajišťovaných činností.

Oblastní spolek ČČK Ostrava

Pobočný spolek, Oblastní spolek ČČK Ostrava rozvíjí své aktivity především v těchto oblastech:
- výuka a prezentace poskytování první pomoci
- zdravotnické zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí
- krizová připravenost - Humanitární jednotka a Záchranný tým
- bezpříspěvkové dárcovství krve
- ošacovací středisko
- senior a regenerační centrum
- rekondiční ozdravné pobyty pro děti a seniory
- bezplatní sociálně právní poradnaZpět

 

DMS KRIZOVA 30
DMS KRIZOVA 60
DMS KRIZOVA 90
87 777

Organizace: Oblastní spolek ČČK Ostrava

www.cckova.org www.zachrannytym.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců