SOS Libanon

Mohutná exploze následovaná tlakovou vlnou a mrakem, který zahalil přístav a centrum města Bejrút měla za následek minimálně 135 obětí, 5 000 zraněných a poničené domovy 300 000 lidí. Ve spolupráci se slovenským Človekem v ohrození, který v Libanonu dlouhodobě působí, vysíláme do Bejrútu okamžitou pomoc. Tu přímo na místě poskytne jeho partnerská organizace SB OverSeas, určit nejnutnější potřeby lidí jí pomohou i tři humanitární pracovníci Človeka v ohrození. Na místě panuje chaos, mnoho lidí je bez prostředků a bez pomoci – lidem, kteří přišli vinou exploze o své domovy, poskytneme zejména jídlo, vodu a léky. Pomozte s námi obětem výbuchu!

Člověk v tísni, o. p. s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.
Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.
Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.Zpět

 

DMS SOSLIBANON 30
DMS SOSLIBANON 60
DMS SOSLIBANON 90
87 777

Organizace: Člověk v tísni, o. p. s.

https://www.clovekvtisni.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty