Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

Záměrem projektu je zajistit finanční prostředky na obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši formou veřejné sbírky. K datu registrace bylo na účet veřejné sbírky vybráno 3,4 mil. Kč, což představuje 79% pořizovací ceny nového nástroje. V roce 2019 byla zahájena ve Varhanářské dílně Kánský-Brachtl v Krnově stavba nového nástroje do zachovalé původní varhanní skříně od J. Vanického z r. 1898. Faktury za již provedené práce byly hrazeny z této veřejné sbírky ve výši cca 1.5. mil korun. Navrhovaný nástroj je koncipován s ohledem k danému prostoru a bude mít mechanické traktury, dva manuály, 15 rejstříků a 987 píšťal. Na dokončení obnovy nástroje schází částka ve výši 900 tisíc korun. Termín dokončení je plánován 30. 5.2021.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s.

Účelem spolku je zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života na Dobříši.
Cena nového nástroje od fy. Kánský Brachtl je 43000000 Kč.
Veřejná sbírka byla zahájena v roce 2015 a stále pokračuje. K 31.12.2020 je na účtu 3365612 Kč. Výroba varhan započala v roce 2019 a  ke konci r.2019 byly provedeny práce ve výši 1 522 277 Kč.Termín pro dostavbu varhan je stanoven 30.5.2021.Zpět

 

DMS VARHANYDOBRIS 30
DMS VARHANYDOBRIS 60
DMS VARHANYDOBRIS 90
87 777

Organizace: Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s.

http://www.varhanydobris.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty