SEŇORINA - podpora osob s Alzheimerovou nemocí a jejich rodin

Projekt podporuje osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence a jejich rodinné pečující, konkrétně registrovanou odlehčovací sociální službu Centrum Seňorina v Praze, díky které rodinní pečující mohou krátkodobě svěřit své blízké do profesionální péče a nabrat síly, vyřídit si potřebné náležitosti, nebo ještě bez obav pracovat. Péče je postavena na principech Montessori - inspirace, certifikát a stáž čerpány u Gail Elliot, DementiAbility, Kanada.
Projekt zahrnuje také osvětové a vzdělávací aktivity pro rodinné i profesionální pečující, a další osvětové akce pro veřejnost za účelem šíření povědomí o projevech a úskalí Alzheimerovy nemoci a o možnostech pomoci v ČR.

Nadační fond Seňorina

NF přispívá k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demencí a také jejich rodin. Zajišťuje finanční a materiální pomoc pro registrovanou odlehčovací službu pro osoby s demencí Centrum Seňorina. Pořádá vzdělávací a preventivní programy pro pečující i veřejnost, např. Alzheimer Cafe alzheimercafe.cz. Podporuje zavádění novodobých metod péče v
ČR (Montessori), na čemž spolupracuje se zahraničními partnery.Zpět

 

DMS SENORINA 30
DMS SENORINA 60
DMS SENORINA 90
87 777

Organizace: Nadační fond Seňorina

http://nfsenorina.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců