Pomoc nelékařským zdravotnickým pracovníkům v první linii

Projekt je zaměřen na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v době krizové situace poskytovali pomoc a ošetřovali pacienty. Získané příspěvky budou použity na proplacení ozdravných aktivit, pobytů, či na dárek zaměřený k relaxačním či sportovním aktivitám, permanentku na sport, nebo poukaz do lázní, či pěknou knihu pro tyto zdravotníky. Život zdravotníků je nepřetržitý. To ukazují hodiny, dny, týdny, které odměřují čas, který denně věnují pacientům.Až krizová situace ustane a do života se vrátí běžný rytmus, zdravotníci pojedou dál, stejně, jako dnes, jen ve volnějším režimu. Účelem projektu je poděkování zdravotníkům.

Česká asociace sester, z.s.

Sdružovat osoby vykonávající nelékařská zdravotnická povolání a připravující
se na výkon této profese, dbát o růst jejich odborné a morální úrovně.
Prosazovat řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblastech
působnosti spolku.
Všestranně se podílet na řešení otázek týkajících se preventivní, léčebné,
ošetřovatelské, diagnostické a následné zdravotní a sociální péče.
Podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti ošetřovatelství a dalších
odborností.Zpět

 

DMS SESTRA 30
DMS SESTRA 60
DMS SESTRA 90
87 777

Organizace: Česká asociace sester, z.s.

www.cnna.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty