Pomoc Austrálii

Projekt má za cíl pomoci Austrálii postižené ničivými požáry.
Finanční prostředky na pomoc Austrálii získané prostřednictvím veřejné sbírky Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ mohou být v souladu s osvědčením využity výhradně na podporu projektů a ochranářských či výzkumných organizací, které přispívají k ochraně přírody a ohrožených druhů živočichů.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výchova a vzdělávání, chov zvířat a jejich ochrana v rámci ex-situ a in-situ projektů.Zpět

 

DMS AUSTRALIE 30
DMS AUSTRALIE 60
DMS AUSTRALIE 90
87 777

Organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

www.zoopraha.cz/australie

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců