Jóga pro seniory a děti v dětských domovech

Pomáháme prostřednictvím cvičení jógy zlepšovat duchovní kvalitu života seniorů a dětí v dětských domovech.
Zajišťujeme pravidelné cvičení s kvalitním lektorem jógy.

1) Seniorům a dětem vyhledáme lektora jógy z blízkého okolí.
2) Lektor se pravidelně 1x týdně sejde se seniory nebo dětmi a cvičí s nimi jógu dle jejich možností.
3) My lektorovi uhradíme jeho náklady. Senioři nic neplatí, cvičení mají zdarma.

Cvičení probíhá přímo v domovech pro seniory a dětských domovech nebo i v jógových centrech, kam senioři a děti dochází sami za lektorem.

Každý týden zajišťujeme cvičení jógy téměř 800 seniorům v 65 domovech seniorů na celém území ČR.
Cvičení jógy domlouváme tak, aby fungovalo dlouhodobě. Začali jsme v roce 2017 a postupně připojujeme další místa, dle našich finančních možností.

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

Cvičením jógy a všímavosti pomáháme ostatním lépe poznávat sebe sama i okolní svět.

Podporujeme osobní rozvoj dětí v dětských domovech.
Zajišťujeme dostupné cvičení jógy seniorům v domovech pro seniory i mimo ně.
Organizujeme vzdělávací kurzy pro učitele a děti na základních školách.
Podílíme se na rozvoji všímavosti ve vězení.Zpět

 

DMS JOGAPROSENIORY 30
DMS JOGAPROSENIORY 60
DMS JOGAPROSENIORY 90
87 777

Organizace: Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

https://www.plnevedomi.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců