SAVIO - Třída jako tým

Programy SAVIO je unikátní forma prevence, kdy pomocí zážitkové pedagogiky a pozitivních hodnot pomáhají dětem vytvořit dobrý kolektiv a projít tak školní docházkou bez traumat jako jsou šikana, sebepoškozování apod. Předchází rizikovému chování,jako je záškoláctví, různé druhy závislostí, vandalismus atd. Vytvářejí pozitivní klima ve třídě, které do budoucna může pomoct ovlivnit celkové klima ve společnosti. Programy jsou velmi pozitivně hodnoceny pedagogy i odborníky z oboru, ale nejvíce nás těší pozitivní hodnocení od dětí samotných - máme stovky referencí od dětí, které už programy SAVIO prošly. S dětmi pracujeme opravdu důkladně a smysluplně a zároveň tak, aby to samotné děti bavilo. Instruktorský tým neustále vzděláváme a snažíme se u programů zachovat vysokou odbornost.

SAVIO z.s.

Programy SAVIO pomáhají dětem vytvořit dobrý kolektiv a projít tak školní docházkou bez traumat jako jsou šikana, sebepoškozování apod. Předchází rizikovému chování, jako je záškoláctví, různé druhy závislostí, vandalismus a další. Programy jsou velmi pozitivně hodnoceny dětmi, pedagogy i odborníky z oboru. Děti dneška vytvoří společnost zítřka. Cena programů je nastavena tak, aby na ni dosáhly i děti ze sociálně slabších rodin - cca 40% platí děti, zbylých 60% ceny sháníme od sponzorů a dárců.Zpět

 

DMS SAVIO 30
DMS SAVIO 60
DMS SAVIO 90
87 777

Organizace: SAVIO z.s.

saviozlin.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty