Výlety a kulturní akce a jiné aktivity pro seniory

Obsahem projektu je realizace výletů, kulturních akcí a jiných zábavních aktivit pro seniory v roce 2020. Všechny tyto aktivity respektují možnosti, omezení a specifické potřeby seniorů, a proto jsou jednodenní a snadno zvládnutelné. Se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí a obvykle s živým hudebním doprovodem, aby bylo po cestě veselo.. Během aktivity se snažíme seniory chránit také jako spotřebitele, poradit jim s legislativními i právními věcmi, nebo je jen vyslechnout a nasměrovat na organizaci, která se jejich konkrétním problémem zabývá. Například násilím na seniorech, které už vyžaduje odborné zázemí. Děkujeme za podporu, Spolek Hurá na Výlet!

Spolek Hurá na Výlet!

Naší misí je pomáhat seniorům bavit se, nalézat kamarády, být ve společnosti, držet se v kondici a poznávat nová místa.Zpět

 

DMS HURA 30
DMS HURA 60
DMS HURA 90
87 777

Organizace: Spolek Hurá na Výlet!

www.huranavylet.info

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců