Záchrana jeřába mandžuského

Zoo Brno se podílí na repatriačním projektu na záchranu jeřábů mandžuských a daurských. Snažíme se navrátit jeřáby zpět do jejich domoviny. Zoo Brno spolupracuje na tomto programu od roku 2005. Protože se jedná z hlediska ochrany přírody o jeden z prioritních druhů, Zoo Brno prostřednictvím EARAZA navázala na podzim roku 2014 spolupráci s Chinganskou statní přírodní rezervací v Amurské oblasti, která se již několik let úspěšně věnuje vypouštění odchovaných jeřábů mandžuských a daurských do oblasti původního výskytu. V roce 2015 Zoo Brno poprvé transportovala dvě vejce jeřábů mandžuských na Dálný východ, což byl obrovský úspěch.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Zaměření na činnost chovatelskou, ochranářskou, vědeckou a vzdělávací především v oblasti faunyZpět

 

DMS ZACHRANJERABA 30
DMS ZACHRANJERABA 60
DMS ZACHRANJERABA 90
87 777

Organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

www.zoobrno.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců