Záchrana orla východního

Stav orlů neustále klesá v důsledku stoupajícího znečištění a ničení životního prostředí např. těžbou ropy či stavbami vodních elektráren. EARAZA momentálně monitoruje stavy ve volné přírodě i řízený odchyt jedinců z volné přírody kvůli posílení chovu v zoo. V případě kritického poklesu jedinců ve volné přírodě se tyto chovy stanou zdrojem pro reintrodukci. Záchranný projekt je jedinečný tím, že se se záchranou začalo ještě před kritickým poklesem ve volné přírodě, což zvyšuje šanci druhu na přežití. Zoo Brno je zapojena do mezinárodního záchranného programu orla východního od roku 2002. Podílí se úspěšnými odchovy.
V oblasti dolního toku řeky Amur se připravuje výstavba nového moderního reintrodukčního centra, a právě zde bude mít Zoo Brno možnost reealizovat své ochranářské cíle.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Zaměření na činnost chovatelskou, ochranářskou, vědeckou a vzdělávací především v oblasti faunyZpět

 

DMS ZACHRANORLA 30
DMS ZACHRANORLA 60
DMS ZACHRANORLA 90
87 777

Organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

www.zoobrno.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců