Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku provozujeme již více než 20 let. Jedná se o domov rodinného typu, jehož současná kapacita je 20 klientů. Domov se nachází v budově z konce 19. stol. v rozlehlé zahradě poblíž centra města. I přes dříve provedené opravy nejsou již stávající prostory pro cílovou skupinu vyhovující - vícelůžkové pokoje, bariérovost, netěsnící kastlová okna, stará elektroinstalace, nevyužité půdní prostory. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně rozvodů a sítí, zajistí se bezbariérovost celého objektu, vybudují se jedno- a dvoulůžkové pokoje se sociálním zázemím, upraví se přístupové komunikace. Zároveň dojde k novému uspořádání a částečně i vybavení objektu, čímž se zvýší komfort pro klienty a současně se uleví pečujícímu personálu.

Charita Jeseník

Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým....

Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.Zpět

 

DMS FRANTISEK 30
DMS FRANTISEK 60
DMS FRANTISEK 90
87 777

Organizace: Charita Jeseník

https://jesenik.charita.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty