Perpetuum mobile

Projekt vychází ze studií vlivu pohybu na vývoj nervové soustavy a mozku dítěte. Pro děti s tělesným postižením není moc možností ke svobodnému pohybu. Přitom pohyb je pro děti určitým druhem komunikace, umožňuje osvojit si prostor a podporuje první sociální dovednosti, což jsou hry s vrstevníky a navázání prvních přátelství. Pohyb přináší mozku podněty, které ho formují a s přicházejícím věkem se mozek již v tomto směru dále nevyvíjí.
Doposud je to tak, že pro tyto děti je jediný způsob svobodného pohybu - invalidní vozík. My přicházíme s projektem bezplatných půjčoven speciálních jízdních kol, které budou v každém regionu a dostupné pro rodiny s handicapovaným dítětem. V rámci projektu budeme zájemcům o speciály pomáhat s financování za přispění sponzorů. Již jsme pomohli 70 dětem.

Černí koně, z.s.

Sociální rehabilitace osob s tělesným postižením prostřednictvím volnočasových a pohybových aktivit a sportu. Provozujeme bezpatnou půjčovnu speciálních jízdních kol a vyrábíme kompenzační pomůcky pro děti. Organizujeme osvětové akce, cyklistické závody a vytváříme pracovní místa pro handicapované.

Vycházíme ze studií vlivu pohybu a vlastních zkušeností na:
a) u dětí na vývoj mozku a nervové soustavy
b) budování sociálních dovedností
c) fyzickou a duševní kondici
d) odolnost před nemocemiZpět

 

DMS CERNIKONE 30
DMS CERNIKONE 60
DMS CERNIKONE 90
87 777

Organizace: Černí koně, z.s.

http://www.cernikone.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců