Denní stacionář pro Mateřídoušku

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskytuje prostřednictvím denních stacionářů v Chodově a v Sokolově služby sociální péče osobám s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a osobám s vážnějšími poruchami autistického spektra. V roce 2015 darovalo město Sokolov společnosti budovu bývalé školní jídelny a družiny. Na stavební rekonstrukci denní centrum získalo dotaci z IROPu. Na začátku října 2018 byl zahájen provoz sokolovského stacionáře. V únoru 2019 byla společnosti proplacena dotace z IROPu. Součástí podmínek poskytnutí dotace je povinná 5% spoluúčast příjemce dotace, kterou nelze uhradit z veřejných dotací. Část finančních prostředků uhradilo denní centrum z vlastní rezervy. V současné době dennímu centru chybí 596 470,- Kč, které musí do konce roku 2019 získat od soukromých dárců.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. realizuje své poslání poskytováním registrovaných sociálních služeb, které jsou určeny osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Centrum provozuje dva denní stacionáře a dvě sociálně terapeutické dílny. Klientům nabízí pestrou škálu výchovných, vzdělávacích, pracovních i sociálně rehabilitačních činností. Cíleně vytváří vhodné podmínky pro začleňování těchto osob do běžného života společnosti.Zpět

 

DMS DCMAT 30
DMS DCMAT 60
DMS DCMAT 90
87 777

Organizace: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

http://www.dcmat.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců