SOS Venezuela

Vyhlášení sbírky SOS Venezuela
Krize ve Venezuele se prohlubuje, místní lidé se potýkají s akutním nedostatkem potravin, léků, vody a masivními výpadky elektřiny. Kvůli extrémní chudobě, nefunkčnímu zdravotnictví, ale i bezpráví a brutalitě tamního režimu umírá nespočet lidí a mnoho jich ze země prchá.
ČvT v zemi působí od roku 2014 v rámci programu podpory lidských práv a nezávislé občanské společnosti.
Vzniklá sbírka umožní reagovat na rostoucí základní potřeby nemocných lidí, podvyživených školáků či dalších. V současnosti je možné pomáhat prostřednictvím místních NNO, s kterými od začátku svého působení v zemi ČvT spolupracuje. V případě dramatického zhoršení situace jsme připraveni pomoc přizpůsobit aktuálním potřebám i bezpečnostní situaci.

Člověk v tísni, o. p. s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.
Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.
Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.Zpět

 

DMS SOSVENEZUELA 30
DMS SOSVENEZUELA 60
DMS SOSVENEZUELA 90
87 777

Organizace: Člověk v tísni, o. p. s.

https://www.clovekvtisni.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty