Telemedicína - Podpora domácího léčení

Projekt se zabývá podporou moderní medicíny. Pacienti, zejména dlouhodobě nemocní, si tak mohou ověřovat svůj zdravotní stav ze svého domova s lékařem na dálku. Projekt pomáhá sociálně slabým pacientům formou příspěvku na dálkový monitoring, ale také nákupem zdravotních pomůcek pro domácí léčbu a podporu monitoringu na dálku pro pacienty v domovech důchodců a nemocných dětí.

Nadační fond Domácí anděl

Účel nadačního fondu je veřejně prospěšný a dobročinný. Účelem nadačního fondu je shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků, a to zejména na: - podporu humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru, projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních služebZpět

 

DMS DOMACIANDEL 30
DMS DOMACIANDEL 60
DMS DOMACIANDEL 90
87 777

Organizace: Nadační fond Domácí anděl

http://domaciandel.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců