Sociální služby Centra MARTIN

Získání peněžitých příspěvků na úhradu registrovaných sociálních
služeb Centra MARTIN o.p.s. (Sociální rehabilitace identifikátor č. 5293808 a Sociálně terapeutické dílny – Café MARTIN identifikátor č. 9283831), jejichž účelem je snazší začlenění lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením nebo psychiatrickým onemocněním do společnosti, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce i smysluplné trávení volného času. Prostředky získané sbírkou budou sloužit na úhradu investičních nebo provozních nákladů potřebných pro zabezpečení poskytování těchto sociálních služeb.

Centrum MARTIN o. p. s.

Služby jsou určeny lidem, kteří potřebují podporu v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu. Povzbuzujeme a provázíme je na cestě při začleňování do běžného života.
Aktivity služby mají umožnit podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním postižením, příp. s kombinovaným postižením z hl. m. Prahy a Středočeského kraje při jejich snaze zapojit se do běžného života a především do pracovního procesu.
Služba je poskytována s velkým důrazem kladeným na respektovánZpět

 

DMS MARTIN 30
DMS MARTIN 60
DMS MARTIN 90
87 777

Organizace: Centrum MARTIN o. p. s.

www.centrummartin.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců