pěškobus

Pěškobus je netradiční způsob malé příměstské turistiky. Bude provozován spolkem Predmostenzis na pozemcích města Přerova a jeho cílem je přivést do Knejzíkových sadů návštěvníky, kteří budou chodit, bavit se a užívat přírodu. Návštěvníci – cestující mohou projít podle jízdního řádu označenými zastávkami (školní kopec, Libosad, vinohrad, občerstvení v Hájíčku, lom, statek se zvířaty, školní hřiště s atrakcemi, háječek s prvorepublikovými chatami, autokrosová dráha atp.) Společná chůze na netradiční téma je nejen zdravá, ale i zábavná a motivující. Cestující si budou moci koupit jízdenku odesláním DMS, z příjmů bude hrazena obnova sadů a provoz informujících revizorů (cestující s jízdenkou dostanou malý dárek). Zahájení provozu bude 13.10.2018

Predmostenzis z.s.

Spolek Predmostenzis, z.s. je nestátní nezisková organizace, která působí především na Moravě. Je dobrovolnou společenskou a zájmovou organizací s plnou právní subjektivitou, která sdružuje fyzické i právnické osoby zajímající se o historii, ochranu přírody a krajiny a environmentální výchovu a vzdělávání.Zpět

 

DMS PESKOBUS 30
DMS PESKOBUS 60
DMS PESKOBUS 90
87 777

Organizace: Predmostenzis z.s.

www.predmost.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců