Adventní koncerty 2018

Čtyři Adventní koncerty jsou věnovány 4 neziskovým organizacím, mezi které je rovnoměrně rozdělen celý výtěžek sbírky. Adventní koncerty jsou nejstarším charitativním projektem České televize.Letos byly vybrány tyto organizace: Portus Praha, z.ú., pomáhá lidem s mentálním postižením, zejména v oblasti Chráněného bydlení. ERGO Aktiv, o.p.s., je to centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku a je zaměřené na poskytování specifické a komplexní podpory cílové skupině při návratu do aktivního života. NF pro předčasně narozené děti, organizace přímo pomáhá konkrétním rodinám a zmírňují tak psychickou zátěž spojenou s jejich odloučením v době hospitalizace dítěte. Andělé Stromu života, poskytuje hospicovou,výjezdní a kontaktní službu v MSK. Poskytuje i péči pozůstalým dětem.

Česká televize

Česká televize je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, která vlastními úkony nabývá práv a závazků. Česká televize dle ustanovení § 2 odst. 1 citovaného zákona poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky.Zpět

 

DMS ADVENT 30
DMS ADVENT 60
DMS ADVENT 90
87 777

Organizace: Česká televize

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266573554-adventni-koncert/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců