Povodně Česká republika

Na poli humanitární pomoci Člověk v tísni pracujeme nejen v zahraničí, ale také v České republice. Mezi humanitární programy realizované v ČR patří projekty pomoci a obnovy po povodních v roce 1997, 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013, kdy jsme pomohli tisícům jednotlivců a institucí.
Pomáháme koordinovat práci dobrovolníků v postižených oblastech, zajišťujeme materiální vybavení pro úklid po povodních nebo rozdáváme finanční příspěvky nejpostiženějším rodinám.

Člověk v tísni, o. p. s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.
Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.
Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.Zpět

 

DMS SOSPOVODNE 30
DMS SOSPOVODNE 60
DMS SOSPOVODNE 90
87 777

Organizace: Člověk v tísni, o. p. s.

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/ceska-republika

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců