Zdravá škola

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. zajišťuje vzdělávání a služby pro děti a žáky s těžkým , středně těžkým mentální postižením, kombinovanými vadami a autismem. Našim cílem je co možná největší samostatnost našich žáků, aby byli co nejméně odkážáni na podporu svého okolí. Pro své žáky zajišťujeme nejen vzdělání, ale také koncept ucelené rehabilitace (fyzioterapii, logopedii, muzikoterapii, canisterapii, snoezelen, bazální stimulaci, ergoterapii, nácvik praktických dovedností). Naše škola je stará a velmi mokrá. Stěnami vzlíná vlhkost a školou se šíří zápach a plíseň. Byla provedena různá opatření na snížení vlhkosti a plísně v objektu, ale nic nepomohlo. Oslovili jsme firmy, které se zabývají vzlínavostí vody a chceme využít firmu, která se zabývá vzlínavou zemní vlhkostí a dokáže bez náročných stavebních úprav - elektrofyzikálním způsobem využívajícím principu elektroosmózy tuto vodu stlačit a tím zdivo vysušit. Jedná se o investiční výdaj, proto na opravu nesmíme použít finanční prostředky ze státní dotace a musíme je získat jinou cestou, pokud tedy můžete, podpořte nás.

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Vzdělávání a výchova dětí a žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem.Zpět

 

DMS NONA 30
DMS NONA 60
DMS NONA 90
87 777

Organizace: Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

www.zsnonanmnm.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců