Včas a spolu - dětství bez násilí

Cílem projektu Včas a spolu - dětství bez násilí je posílit kapacitu Centra LOCIKA tak, aby bylo možné VČAS pomoci více dětem zažívat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Specializované služby pro děti ohrožené domácím násilím jsou v České republice špatně dostupné a z důvodu nedostatečné kapacity našeho centra musíme mnohé malé klienty odmítat. A právě proto potřebujeme v příštím roce kapacitu centra navýšit z 200 dětských klientů na 350. Projekt poskytne dětem a jejich rodičům odborné specializované služby dle platné metodiky pracující s celou rodinou v zájmu dítěte a bude se usilovat o zastavení násilí v rodině, stabilizování rodinné situace a minimalizování dopadů domácího násilí na vývoj dětí. Pomůže jim tak bezpečně vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí.

Centrum LOCIKA, z.ú.

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ ZAŽILY DOMÁCÍ NÁSILÍ, OBNOVIT POCIT BEZPEČÍ A ZDRAVÉ VZTAHY V RODINĚ. Centrum poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém s cílem: pomoci dětem realizovat jejich právo na dětství bez násilí a vyrovnat se s důsledky domácího násilí, pomoci rodině zajistit bezpečí pro dítě pro dítě a podpořit stabilizaci rodinné situace, podpořit obnovu zdravých vztahů v rodině a zamezit transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování, podpořit oba rodiče v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech tak, aby mohli i přes obtížnou rodinnou situaci zůstat dostatečně dobrými rodiči dítěte, ochránit dítě před sekundární viktimizací.Zpět

 

DMS LOCIKA 30
DMS LOCIKA 60
DMS LOCIKA 90
87 777

Organizace: Centrum LOCIKA, z.ú.

www.centrumlocika.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců