Bezpečná rodina - šance pro budoucnost

Výtěžek sbírky je určen k finančnímu zajištění úvazku 0,5 pracovníka Sociálně aktivizačního programu organizace Ratolest Brno z.s. Jeho náplní práce je vytvořit a udržet finanční stabilitu v rodině (pomoct najít práci, sestavit rodinný rozpočet aj.), připravit a uskutečnit dvě případové konference za rok (znamená připravit rodiny, seznámit je s fungováním a smyslem případové konference, přizvat všechny zúčastněné strany, včetně učitelů, pracovníků OSPOD, mediátora), zapojit dítě do rozhodovacích procesů o něm, zajistit bezkonfliktní komunikaci v rodině a případně najít někoho, kdo se o dítě postará, pokud rodiče nefungují. Mezi další patří dohled nad řádným vzděláváním dítěte a smysluplným využitím volného času.

RATOLEST BRNO, z.s.

Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví. Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v Brně. Poskytujeme služby s jasným pozitivním dopadem na kvalitu života našich klientů.Zpět

 

DMS RATOLEST 30
DMS RATOLEST 60
DMS RATOLEST 90
87 777

Organizace: RATOLEST BRNO, z.s.

http://www.ratolest.cz/home/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců