SOS Bangladéš

Po nepokojích, které vypukly na severozápadě Myanmaru v srpnu 2017, muselo opustit své domovy přes 650 tisíc lidí. Statisíce lidí teď hledají útočiště v sousední Bangladéši. V uprchlických táborech pomáháme s lepší koordinací služeb a přípravou na nadcházející monzuny (vylepšení přístřešků, ve kterých momentálně lidé bydlí, posilování konstrukcí domů a lepší zastřešení, které by mělo odolat drsným přírodním podmínkám). Také se zaměřujeme na pomoc ženám a dívkám v táborech, zlepšování hygienických podmínek, osvětu o domácím a sexuálním násilí. Podporujeme komunity v samosprávě táborů, aby dokázaly ochránit nejzranitelnější členy (ženy, dívky).

Člověk v tísni, o. p. s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí. Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.Zpět

 

DMS SOSBANGLADES 30
DMS SOSBANGLADES 60
DMS SOSBANGLADES 90
87 777

Organizace: Člověk v tísni, o. p. s.

https://www.clovekvtisni.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců