Voda pomáhá

Napij se a pomáhej... Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat. Fundraisingová kampaň Voda pomáhá podpoří konkrétní lidi na západě Čech, o které pečuje Diakonie Západ. Jsou to lidé s autismem, mentálním postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích. Chceme pomáhat všude tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnost od státu, kraje či obcí. Naše kampaň společně s dárci (dobrovody) rozděluje finanční dary jednotlivým projektům na vodě. Jedním z těchto projektů je například Přeprava klientů do zařízení Diakonie Západ nebo terapeutický pobyt můj první film, který pomáhá dětem z pěstounských rodin.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří. Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.Zpět

 

DMS VODAPOMAHA 30
DMS VODAPOMAHA 60
DMS VODAPOMAHA 90
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

http://www.vodapomaha.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců