Pomoc zraněným vojenským válečným veteránům, policistům a hasičům.

Posláním a účelem zřízení Nadačního fondu REGI Base I. je rozvoj duchovních hodnot, podpora reintegrace do civilního společenství, pomoc při zajištění rehabilitace, rekvalifikace, pracovního uplatnění, poskytování materiální a finanční subvence novodobým válečným veteránům. služby.

Nadační fond REGI Base I.

- Posláním a účelem zřízení Nadačního fondu REGI Base I. je rozvoj duchovních hodnot, podpora reintegrace do civilního společenství, pomoc při zajištění rehabilitace, rekvalifikace, pracovního uplatnění, poskytování materiální a finanční subvence novodobým válečným veteránům. - Tohoto účelu, respektive cíle, chce Nadační fond REGI Base I. dosáhnout zřízením centra komplexní péče poskytujícího novodobým válečným veteránům jednak celkovou rehabilitační péči, zahrnující kromě zdravotní a psychosociální podpory i společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací akce s důrazem na zprostředkování informací z oblasti novodobých válečných veteránů laické i odborné veřejnosti. - Nadační fond REGI Base I. dále finančně a materiálně přispívá rodinným příslušníkům (pozůstalým či blízkým osobám) novodobých válečných veteránů; na vydávání periodických či neperiodických tiskovin, které budou sloužit k rozvoji duchovních hodnot, informovanosti o činnosti nadačního fondu nebo o kulturních či jiných souvisejících společenských aktivitách; na zřízení digitální rozhlasové stanice pro příslušníky AČR na zahraničních misích a pro širokou veřejnost.Zpět

 

DMS REGIBASE 30
DMS REGIBASE 60
DMS REGIBASE 90
87 777

Organizace: Nadační fond REGI Base I.

www.regibase.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců